Принципи

Десять принципів «ТРИАЛТРАНС»

Вимогливість.

Один з основних ділових аспектів, що характеризують рівень ставлення працівника до справи. Вимогливість нерозривно пов’язана з дисциплінованістю та відповідальністю. Основне правило вимогливості: хочеш мати право вимагати з інших – май обов’язок вимагати від себе.

Працездатність.

Уміння активно та продуктивно працювати – умова процвітання будь-якої компанії. Висока працездатність неможлива без правильної організації праці, націленості на кінцевий результат а також хорошого фізичного і морально-психологічного здоров’я людини. Висновок: у здоровому тілі колективу – здоровий працездатний дух.

Ініціативність.

Без уміння ініціювати ідеї, оформляти їх у конкретні пропозиції та реалізовувати задумане неможливий рух уперед. Ініціативність – один із основних показників прагнення працівника до професійного зростання. Тому: ініціатива має бути розумною та непокараною.

Авторитетність.

Авторитетність – оціночна субстанція, нерозривно пов’язана з чесністю та порядністю у партнерських взаєминах. Авторитет не купується та не передається у спадок, він – кінцевий результат багаторазового прийняття мудрих і зважених рішень. Таким чином, авторитетність – це насамперед мистецтво балансу слова і діла.

Легкість.

Ця категорія, здавалося б, не належить до процесу виробничих відносин. Однак, насправді наша базова підготовка, помножена на щоденний досвід роботи та прагнення до творчої досконалості, обов’язково приведуть до правильного висновку. Все геніальне просто: легкість – зворотня сторона  професіоналізму.

Тактовність.

Тактовність – це, перш за все, повага до думки ближнього, мистецтво слухати і чути, уміння тримати паузу, правильно формувати та викладати свою думку, грамотно відстоювати свою точку зору. Ця риса обов’язково має бути властива всім членам колективу. Отже, тактовність як елемент комунікативності – безумовна запорука успіху.

Рішучість.

Для персоналу, який щодня приймає рішення, рішучість, поряд з ініціативністю, є однією з головних рушійних сил розвитку. Вона показує рівень генерування ідей, швидкість їх реалізації. Проте, не слід забувати, що основне правило рішучості – це мистецтво прийняття правильних рішень.

Адекватність.

Адекватність має дуже важливе значення для тих, чий бізнес базується на людських стосунках. Вона характеризується насамперед правильною самооцінкою, високим рівнем старанності, субординативністю та дотриманням корпоративної етики. Висновок: адекватна людина – наша людина.

Неординарність.

Всім відомо, що в сучасному світі без неординарності у підходах до вирішення різноманітних завдань неможливе досягнення поставлених цілей. Тому поєднання базового підходу та нестандартності, ривка та оцінки, ризику та виправданості і є характеристикою даного критерію бізнесу. Неординарність – це єдність та боротьба протилежностей.

Стабільність.

Стабільність – найголовніший якісний показник, дзеркало існування та розвитку будь-якої компанії. Фундамент стабільності – це, перш за все, взаєморозуміння та взаємна довіра, правильне розміщення пріоритетів, яке досягається виключно шляхом злагоджених дій всього колективу. Тому стабільність – це основа бізнесу, гарантія зростання добробуту людини.