Рух – це наша стихія!

Про компанію

Транспортно-експедиторська компанія «ТРИАЛТРАНС» - це насамперед надійність та впевненість. Багаторічний досвід, професіоналізм, знання численної клієнтської бази (розвинена клієнтська мережа), оперативність виконання, надання повного спектру транспортно-експедиторських послуг бездоганної якості – ось запорука надійного партнерства з нами.

Компанія «ТРИАЛТРАНС» є учасником Асоціації Міжнародних перевізників України (AsMAP UA). За підсумками 2011, 2012 та 2014 років отримала нагороду «Лідер Галузі», що відповідає нашому статусу та вмінню працювати на ринку міжнародних вантажних перевезень та автомобільних перевезень по Україні.

Вже понад  10 років ТРИАЛТРАНС якісно надає послуги у галузі міжнародних перевезень. На рахунку понад 50 000 успішних автомобільних перевезень по всьому світу.

Ми надаємо клієнтам такий перелік послуг:

 • організація перевезення автомобільним транспортом експортних, збірних, негабаритних, швидкопсувних, небезпечних вантажів;
 • митне оформлення вантажів;
 • розробка найоптимальніших схем доставки вантажу;
 • оформлення відвантажувальних документів;
 • перевалка та зберігання вантажів;
 • розрахунок вартості транспортування.
 

Ми здійснюємо експортно-імпортні перевезення до всіх без виключення країн Європи, в країни Азії та Близького Сходу. 

Нашими партнерами є відомі світові торгові марки, які цінують свою репутацію. Гарантією якості наданих послуг є колосальний досвід здійснення міжнародних перевезень, знання світового ринку транспортних послуг, уміння коректно організувати весь процес транспортування вантажів.

До кожного клієнта ми використовуємо індивідуальний підхід, зважаємо на нюанси транспортування, розглядаємо вигідні умови співпраці! Ми цінуємо свою репутацію, тому завжди прагнемо вдосконалювати наші навички та професіоналізм.

Рух – це наша стихія!

ABOUT THE COMPANY

Transport  and forwarding company «TREEALTRANS» is primarily reliability and confidence. Many years of experience, professionalism, knowledge of a large client base (developed client network), operational efficiency, provision of a full range of transport and forwarding  services of impeccable quality - this is the key to a reliable partnership with us.

TREEALTRANS is a member of the Association of International Carriers of Ukraine (AsMAP UA). At the end of 2011, 2012 and 2014, we received the "Industry Leader" award, which testifies to our status and ability to work in the market of international cargo transportation and road transportation in Ukraine.

TREEALTRANS has been providing high-quality services in the field of international transportation for more than 10 years. There are more than 50,000 successful road transportation around the world.

We provide our clients with the following list of services:

 • organization of cargo transportation by road transport of export, combined, oversized, perishable, dangerous goods;
 • customs clearance of goods;
 • development of the most optimal cargo delivery routes ;
 • preparation of shipping documents;
 • cargo handling and storage;
 • calculation of the cost of transportation.

We carry out export-import transportation to all European countries, Asian countries and the Middle East.

Our partners are well-known global brands that value their reputation. The guarantee of the quality of the services provided by us is the colossal experience of international transportation, knowledge of the world market of transportation services, and the ability to correctly organize the entire process of cargo transportation.

We use an individual approach to each client, take into account the nuances of transportation, consider favorable terms of cooperation! We value our reputation, so we always strive to improve our skills and professionalism.

Movement is our element!

Статті

Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність”

ЗАКОН УКРАЇНИ Про транспортно-експедиторську діяльність Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 квітня 2009 року N 1276-VI, від 5 липня 2012 року N 5060-VI Цей Закон визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Україні і спрямований на створення умов для її розвитку та вдосконалення. Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: транспортно-експедиторська діяльність – підприємницька діяльність із […]

Конвенція “Про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів”

КОНВЕНЦІЯ про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів Женева, 19 травня 1956 року ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.05.56 ДАТА ПРИЄДНАННЯ СРСР: 01.08.83 ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ СРСР: 01.08.86 ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 01.08.2006 (із застереженням) Офіційний переклад. Із змінами і доповненнями, внесеними Протоколом від 5 липня 1978 року Преамбула Договірні сторони, Визнаючи бажаність стандартизації умов, що регулюють договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів, зокрема, в тому, що стосується документів, які застосовуються під час такого […]

Законодавча база

Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)” Закон України «Про автомобільний транспорт” Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність“ Конвенція “Про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів“ Митна Конвенція “Про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП)“ Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Європейська Угода “Про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів”

Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) Статус Угоди див. ( 994_a56 ) ( Про приєднання до Європейської Угоди див. Закон N 1511-III ( 1511-14 ) від 02.03.2000 )     Договірні Сторони,     прагнучи збільшити безпеку міжнародних дорожніх перевезень,     погодилися з нижчезазначеним:                             Стаття 1 Для цілей цієї Угоди: a) термін  “транспортні засоби” означає автомобілі,  тягачі з напівпричепами,   причепи   і   напівпричепи,   що  […]